Điều khoản và Điều kiện Chung

Vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện này một cách cẩn thận vì các điều kiện này có thông tin cơ sở cho việc đặt phòng tại khách sạn Anna Hotel. Các Điều khoản và Điều kiện bên dưới dành cho các đặt phòng được thực hiện trực tiếp qua các trang web.

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách cập nhật bài đăng này. Các điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực khi chúng được đăng. Việc sử dụng một số phần hoặc tính năng của trang web có thể bị chi phối bởi Điều khoản và Điều kiện bổ sung. Trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được thông báo phù hợp về các Điều khoản và Điều kiện bổ sung đó.

Trả phòng sớm

Khách sạn có quyền tính phí khởi hành sớm trong trường hợp khách khởi hành sớm hơn ngày khởi hành ban đầu.

Trả phòng muộn

Theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với văn phòng tiếp tân của mỗi khách sạn. Có thể tính phí bổ sung.

Chính sách Bảo lãnh

Cần xuất trình thẻ tín dụng hợp lệ tại thời điểm đặt phòng. Thẻ tín dụng được sử dụng tại thời điểm đặt phòng phải được xuất trình bởi khách có thông tin nhân dạng tích cực khi nhận phòng tại khách sạn.  Đóng dấu hoặc quẹt thẻ sẽ được thực hiện khi nhận phòng.

Khi rời khỏi khách sạn, khách sẽ phải thanht oán tất cả các khoản phí cho các dịch vụ được cung cấp, và khi cần thiết, thẻ tín dụng sẽ được khách sạn ghi nợ để thu các khoản phí.

Khách sạn sẽ ghi nợ thẻ tín dụng cho tất cả các trường hợp hủy đặt phòng, vắng mặt hoặc bất kỳ thiệt hại nào do khách gây ra cho khách sạn cho dù bất kỳ điều gì xảy ra.

Giao dịch này cấu thành một giao dịch điện tử và một thỏa thuận ràng buộc trong đó khách cho phép khách sạn ghi nợ thẻ tín dụng như đã nêu ở trên và không cần khách ký tên để được ủy quyền ghi nợ.

Chính sách Đặt cọc

Một khoản đặt cọc có thể được yêu cầu.

Chính sách Hủy đặt phòng

Mỗi mức giá được đặt tại một khách sạn của Anna Hotel phải tuân theo Chính sách Hủy đặt phòng. Nếu không nhận phòng vào ngày đến được bảo lưu, khách sẽ phải chịu một khoản phí phạt như được nêu chi tiết trong Chính sách Hủy đặt phòng với giá đã đặt. Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các đặt phòng trong trường hợp khách hàng đã cung cấp thẻ tín dụng không hợp lệ, tham gia vào hoạt động gian lận hoặc không phù hợp, hoặc đặt phòng có sai sót hoặc là kết quả của một sai sót nào đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các đặt phòng nếu chúng không tuân thủ Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Nếu một khách chọn rút ngắn thời gian lưu trú hoặc trả phòng sớm, họ sẽ phải trả một khoản phí phạt như được nêu chi tiết trong Chính sách Hủy đặt phòng theo giá đã đặt. Trong các trường hợp hủy đặt phòng nói trên, Anna Hotel không có nghĩa vụ đảm bảo các đặt phòng mới có sẵn hoặc mức giá tốt nhất. Một đặt phòng mới với mức giá tốt nhất sẽ cần phải được thực hiện bởi khách tại thời điểm đặt phòng mới.

Là một điều kiện để sử dụng trang web này, bạn đồng ý cung cấp bằng chứng thanh toán cho bộ phận đặt phòng khách sạn trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đặt phòng và nêu rõ số xác nhận đặt phòng trên bằng chứng thanh toán. Bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi khoản phí ngân hàng và/hoặc chi phí cần thiết để hoàn thành (các) giao dịch ngân hàng Hơn nữa, bạn xác nhận rằng đặt phòng có thể bị khách sạn hủy bỏ nếu bằng chứng thanh toán không được gửi đến khách sạn trong thời hạn thông báo 48 giờ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi khoản phạt hủy đặt phòng hoặc vắng mặt có thể phát sinh và qua đây xác nhận rằng việc đặt phòng và thông tin liên hệ cá nhân được cung cấp là chính xác cho mục đích xác thực của khách sạn.

Lỗi giá

Anna Hote có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu có thông tin không chính xác liên quan đến giá cả hoặc dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào.

Ngoại tệ

Chỉ các loại tiền được xác nhận trong đặt phòng của bạn được xác nhận.

Sắp xếp chỗ nghỉ khác

Trong trường hợp bất ngờ hiếm gặp, theo đó khách sạn không thể cung cấp chỗ nghỉ như đã xác nhận trước đó, khách sạn sẽ tuân thủ tiêu chuẩn nghĩa vụ của mình bằng cách cam kết di chuyển khách vào một khách sạn khác có chất lượng bằng hoặc tốt hơn miễn phí cho khách. Nếu không có khách sạn nào có chất lượng bằng hoặc tốt hơn trong vùng lân cận của đặt phòng ban đầu, khách sạn đó có thể phải cung cấp cho khách chỗ nghỉ có chất lượng thấp hơn. Nếu vậy, khoản giảm trong chi phí sẽ được hoàn trả cho khách.

Các lựa chọn thay thế được cung cấp theo quyết định của khách sạn. Nếu khách muốn chọn một khách sạn theo tiêu chuẩn khác với điều kiện này, thì khách sẽ phải trả các khoản chênh lệch.

Khước từ trách nhiệm

Là một điều kiện để sử dụng trang web này, bạn cam kết với Anna Hotel rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm nào theo các điều khoản, điều kiện và thông báo này. Mặc dù đôi khi Anna Hotel có thể theo dõi hoặc xem xét các cuộc thảo luận, trò chuyện, bài đăng, dữ liệu được truyền gửi bảng thông báo và nội dung tương tự trên trang web này, Anna Hotel không có nghĩa vụ phải làm như vậy và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ nội dung tại vị trí nào hoặc cho bất kỳ nội dung nào có tính chất lỗi, phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, thiếu sót, lừa đảo, khiêu dâm, đồi trụy, thô tục, nguy hiểm hoặc không chính xác có trong bất kỳ thông tin nào trong các vị trí đó trên trang web. Bạn không được phép đăng hoặc truyền gửi bất kỳ tài liệu nào có tính chất bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, xúc phạm, khích động, khiêu dâm hoặc thô tục hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi sẽ bị coi là phạm tội hình sự, dẫn đến trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. Anna Hotel sẽ hợp tác hoàn toàn với mọi cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo Anna Hotel tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy.

Trách nhiệm Hữu hạn

Cho dù có bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản và Điều kiện này ngược lại,Anna Hotel sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại gián tiếp, thiệt hại phát sinh do hệ quả hoặc các trường hợp đặc biệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất sử dụng, mất cơ hội, phát sinh từ việc thực hiện hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo các Điều khoản và Điều kiện này.

Bảo hiểm

Anna Hotel khuyên bạn nên mua Bảo hiểm Du lịch Toàn diện. Chúng tôi đề nghị hợp đồng bảo hiểm bao gồm, nhưng không giới hạn ở phạm vi bảo hiểm sau – mất thanh toán do hủy đặt phòng, mất hoặc hư hỏng hành lý cá nhân, mất tiền và chi phí y tế.

Liên kết với Bên thứ ba

Anna Hotel không kiểm soát các trang web của bên thứ ba và do đó không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào có trong trang web được liên kết. Anna Hotel chỉ cung cấp các liên kết như vậy để thuận tiện cho bạn và việc cung cấp bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực, điều tra hoặc xác minh của Anna Hotel đối với trang web được liên kết hoặc bất kỳ thông tin nào có trong đó.

Luật Điều chỉnh và Khu vực tài phán

Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được mô tả trong và có sẵn thông qua trang web có thể không có sẵn ở quốc gia của bạn. Chúng tôi không tuyên bố rằng các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp trong trang web là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Trang web được vận hành từ Thái Lan và được điều chỉnh bởi pháp luật của Thái Lan.

* Tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ chỉ được cung cấp để tham khảo và không mang tính ràng buộc. Chỉ loại tiền tệ được xác nhận tại thời điểm đặt phòng được đảm bảo.