Khuyến mãi lớn mùa hè 2021

– Giảm 10% cho tất cả các loại phòng đặt trước, chương trình khuyến mãi này có giá trị đến ngày 31/12/2020.
– Khách hàng được quyền thay đổi hoặc hủy bỏ một tuần trước khi đến mà không bị tính phí.