Showing the last items of 4 results.
Sort By :
Default (Newest)
 • Default (Newest)
 • Oldest
 • A to Z
 • Z to A

Phòng đôi gia đình 2 ban công hướng biển

 • Diện tích: 35m2
 • Giường: 1 giường đôi và 1 giường đơn
 • Tối đa: 3 người lớn
 • Hướng nhìn: Biển
CHI TIẾT PHÒNG

Phòng đôi gia đình

 • Diện tích: 35m2
 • Giường: 1 giường đôi và 1 giường đơn
 • Tối đa: 3 người lớn
 • Hướng nhìn: Biển
CHI TIẾT PHÒNG

Phòng đôi hướng thành phố

 • Diện tích: 30m2
 • Giường: 1 giường đôi và 1 giường đơn
 • Tối đa: 3 người lớn
 • Hướng nhìn: Thành phố
CHI TIẾT PHÒNG

Phòng đơn hướng chợ đêm

 • Diện tích: 30m2
 • Giường: 1 giường đôi
 • Tối đa: 2 người lớn
 • Hướng nhìn: Chợ đêm
CHI TIẾT PHÒNG